Thesis onderwerpen economie


The best study guides

Doughnut Economics verscheen op 6 april en staat sindsdien hoog op de bestsellerlijsten. Het boek kon rekenen op een laaiend enthousiaste recensie van de veel gelezen columnist George Monbiot van The Guardian. En de auteur zelf reist momenteel stad en land af om haar boodschap aan man en vrouw te brengen. Als ik haar begin juni in hartje Oxford spreek in The Handlebar, een hippe lunchroom die dubbelt als verkooppunt van hipsterfietsen vandaar de naam: fietsstuur , is zij net terug van een optreden op het Hay Festival, het grootste literaire evenement van het Verenigd Koninkrijk.

Walter Verwer

Daar moest ze niet alleen op het laatste moment invallen voor de Engelse stercolumnist van de Financial Times, Gillian Tett, als interviewer van Yanis Varoufakis, maar gaf ze ook een lezing over haar eigen boek. In eerste instantie stond haar voordracht geprogrammeerd in de op een na grootste tent van het festival. Maar de aanloop was zo overweldigend dat de organisatie op het laatst moest uitwijken naar de grootste tent. Bijna tweeduizend mensen luisterden ademloos naar de gepolijste, TED-achtige presentatie van Raworth, die hen als een volleerde gids soepeltjes door de beeldentuin van de economie dirigeerde, hen er onderweg van overtuigend dat die beelden niet onschuldig maar politiek zijn en dat ze broodnodig vervangen moeten worden door holistischere beelden, willen we de grote uitdagingen van onze tijd te lijf gaan.

Het laat zien dat mensen in de gaten hebben dat radicale verandering nodig is, dat het water ons tot de lippen staat, en dat het fossiele denken die veranderingen in de weg staat. De honger naar kennis over hoe we hier terecht zijn gekomen is onverzadigbaar.

Thesis topics Business Economics Group

En datzelfde geldt voor de behoefte aan een lonkend, optimistisch vergezicht. Burgers hebben genoeg van politici en beleidsmakers die steeds maar weer dezelfde neoliberale riedel afdraaien. En burgers hebben genoeg van zelfverklaarde experts die zich verschuilen achter wollig jargon, onbegrijpelijke mathematica, imponerende cijfers en de verzuchting dat onze samenleving nu eenmaal complex is of dat globalisering nu eenmaal een gegeven is. De afkeer daarvan is geen populisme, maar is een zeer terechte roep om begrijpelijke taal, nieuwe beelden en vooral: nieuwe handelingsperspectieven.

Weg met het obscurantisme van de experts. Leve de helderheid van gewone mensentaal. Burgers hebben daar recht op. En academici zouden zich veel meer moeite moeten getroosten om die burgers te bereiken. Per slot van rekening hebben ze daar hun mandaat aan te danken. Dat is het grote verschil met bijvoorbeeld het boek van Piketty. Doughnut Economics is zo toegankelijk als maar kan.

Wat je ziet, is wat je krijgt. De enige cijfers die erin staan zijn bij wijze van spreken de paginanummers. Lezers waarderen dat. Ik begon mijn lezing met de vraag hoeveel mensen economie hadden gestudeerd. Een paar handen gingen omhoog. Vervolgens vroeg ik hoeveel mensen ooit gedacht hadden een boek over economie te zullen lezen. Ook hier gingen maar een paar handen omhoog. Mijn derde vraag was hoeveel het hadden uitgelezen. Massaal gingen de handen omhoog.

Als academici kijken we zonder het te beseffen vaak vreselijk neer op ons publiek, met als gevolg dat dat veel kleiner blijft dan in potentie zou kunnen. Ik ben er trots op dat mijn boek zo toegankelijk is dat het een groot publiek aanspreekt.


  • Scriptiebank menu.
  • This is what students say about Stuvia.
  • thesis for abortion research paper.
  • THESIS COACHING AMSTERDAM - Scriptiebegeleiding Amsterdam.
  • Categories?
  • Scriptie procesmanagement geslaagd Hogeschool Arnhem?
  • I’m not a robot. Continue.

Na afloop heb ik twee uur zitten signeren. De hoop, het optimisme, de bereidheid tot radicale verandering spatten van de mensen met wie ik sprak. Daarvoor doe je het. Waar haar iconoclasme vandaan komt? Het antwoord is te vinden in de introductie van Doughnut Economics. De onderlinge samenhang tussen die twee onderwerpen zou het bepalende thema van haar leven worden.

Als er een discipline is die antwoorden zou moeten hebben op vraagstukken van schaarste schone lucht, schoon water, schoon milieu en verdeling sociale ongelijkheden zou het de economie moeten zijn. Niet als econoom — een etiket dat ze haar verdere leven zou mijden als de pest — maar als activist. Tijdens het interview zou ze met een kwinkslag zeggen dat als je in complotten geloofde je haast zou gaan denken dat economie-opleidingen wel ontworpen lijken om het maatschappelijk engagement eruit te filteren en het beeld van de econoom als een schijnbaar ideologievrije technocraat niet te bezoedelen.

Raworths teleurstelling is exact dezelfde als de teleurstelling die in een groep economiestudenten aan de Universiteit van Manchester deed besluiten om te ijveren voor een radicale herziening van het curriculum en daarvoor Post-Crash Economics uit de grond stampte. En die hier te lande aan de wieg stond van de beweging Rethinking Economics. Raworth begint haar boek dan ook met een eerbetoon aan de millennials die genoeg hebben van een economische wetenschap die doet alsof de wereld in mathematische modellen gevangen kan worden en die strijden voor een economische wetenschap die wel relevant is.

Na haar studie werkte ze drie jaar in Zanzibar om daar veelal vrouwelijke micro-ondernemers te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Vervolgens verkaste ze voor vier jaar naar Manhattan om daar toe te treden tot het team dat het jaarlijkse Human Development Report van de Verenigde Naties schrijft.

Ze ergerde zich er groen en geel aan het benepen politieke gekonkelfoes.

INTERNE ANALYSE

Vervolgens keerde ze terug naar Oxford om voor Oxfam te gaan werken, waar ze zich in eerste instantie bezighield met de positie van vrouwelijke arbeiders in de mondiale productieketens van bedrijven als Primark, Ikea en Nike. Om zich vervolgens te specialiseren in de mensenrechten van slachtoffers van klimaatverandering.

Dat leverde onvergetelijke gesprekken op met boeren van over de hele wereld die zich geconfronteerd zagen met dorre landerijen, omdat de regens die altijd vielen plotseling niet kwamen opdagen. Of met overstromingen, omdat de milde regens van weleer waren veranderd in periodieke wolkbreuken die alles wegvaagden. En toen werd ze zwanger en baarde ze een tweeling die haar dwong om een jaar vakantie van het economische leven te nemen en zich te storten op het leven van zorg en welzijn. Het zou een formatieve ervaring blijken. Het verblijf in de klassieke oikos van Aristoteles zou voor altijd haar beeld van de moderne economie veranderen.

thesis onderwerpen economie

Langzaam begon het besef te dagen, zo schrijft Raworth, dat ze economie niet zomaar de rug kon toekeren. Economische tegelwijsheden over hoe een markt werkt, wat de rol van de overheid is, hoe mensen kiezen, wat het doel van economisch beleid is, wat het goede leven is dat we dienen na te streven, besefte ze, zijn daarvoor een te belangrijk onderdeel van onze collectieve verbeelding van wat een economie is. En zijn daarmee in belangrijke mate verantwoordelijk voor de verschrikkingen die we onszelf en de planeet aandoen.

Oftewel, economie als ding is te belangrijk om aan de economie als wetenschappelijke discipline over te laten.

Datzelfde geldt voor zijn woordvoerder, de politicus die zonder het te beseffen brokstukken van die economische tegelwijsheden met zich meedraagt, er zijn speeches mee lardeert en ze in zijn beleid reproduceert. Hoe kunnen we die garanderen, welke theoretische aannames zijn daarvoor nodig, en welk economisch beleid volgt daaruit?

En figuurlijk door economen te dwingen via het succes van mijn boek te erkennen dat er het nodige schort aan hun paradigma: de boel op zijn kop zetten via de bestsellerlijsten zeg maar. Ze op die manier uit hun comfortzone jagen.

En zo is het gegaan. In eerste instantie was de reactie van economen: is zij een serieus econoom? Moeten we naar haar luisteren? Publiceert zij in de American Economic Review? Ik ga die discussies niet uit de weg. De gebreken zijn zo evident.

Dat is waar de revolutie in denken begint. Flynn, D. Furnham, A. Gallup, O. Garand, J. Gaskell, G. Gerber, T. Groves, T. Harisson, G. Heckman, J. Hoel, M. Iversen, T. Jacobs, D.

Cookies op groene.nl

Jann, B. Kaas, L. Kabaj, M. Kitschelt, H.

thesis onderwerpen economie Thesis onderwerpen economie
thesis onderwerpen economie Thesis onderwerpen economie
thesis onderwerpen economie Thesis onderwerpen economie
thesis onderwerpen economie Thesis onderwerpen economie
thesis onderwerpen economie Thesis onderwerpen economie
thesis onderwerpen economie Thesis onderwerpen economie

Related thesis onderwerpen economieCopyright 2019 - All Right Reserved